Waarom #sportersbelevenmeer?

Sport Vlaanderen wil iedereen in Vlaanderen zoveel mogelijk kansen bieden om te sporten en te bewegen, omdat we geloven dat iedereen er gelukkiger en gezonder van kan worden, en het ons als samenleving sterker en hechter maakt. Niet voor niets is onze campagneslogan #sportersbelevenmeer. 

We doen dit door het sport- en beweegaanbod in Vlaanderen zo kwaliteitsvol, zo aantrekkelijk en zo toegankelijk mogelijk te maken op maat van elke sporter. We investeren in infrastructuur, leiden trainers op, delen kennis en brengen mensen samen. Dat doen we steeds in nauwe samenwerking met de Vlaamse sportsector en relevante partners, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en ethiek, en met een open blik op de toekomst.   

We stellen alles in het werk, zodat onze Vlaamse topsporters kunnen uitblinken op wereldniveau. Zo willen we ook de inspirerende en verbindende kracht van topsport inzetten om Vlaanderen in beweging te krijgen. 

Man op surfplank