Motorcrosser met helm op rijdt op parcours

Extra middelen geven Vlaamse motorsport weer toekomst

31-05-2024

De Vlaamse minister van Sport maakt extra middelen vrij om de motorsport in Vlaanderen toekomst te geven. De minister wil zo de transitie inzetten naar elektrisch (en dus stiller) motorcrossen en uitbaters van motorcircuits ondersteunen om te voldoen aan de vergunningsvoorwaarden.

Vlaanderen stond lange tijd bekend als bakermat van de motorsport, maar de laatste jaren had deze sector het moeilijk. Er zijn enerzijds vaak klachten over geluidsoverlast en milieuoverlast en anderzijds wordt het steeds moeilijker om vergunningen te krijgen voor motorcrossterreinen. Als circuits hun vergunning verliezen, gaan er ook veel trainingsmogelijkheden verloren.

De Vlaamse minister van Sport maakt nu extra middelen vrij om de motorsport in Vlaanderen weer toekomst te geven. Concreet investeert Vlaanderen € 175.000 om de transitie in te zetten naar elektrificatie waar mogelijk. Dankzij die middelen kunnen Vlaamse motorcircuits op termijn uitgroeien tot trekpleisters voor elektrisch motorcrossen. Het project ‘MX for kids’, waarbij beginnende piloten rijden op elektrische crossmotoren, wordt verder uitgebreid. Daarnaast voorziet Vlaanderen ook € 80.000 om uitbaters van motorcrossterreinen te ondersteunen om te voldoen aan alle vergunningsverplichtingen. Zo zijn er bijvoorbeeld kosten verbonden aan de opmaak van het verplichte milieueffectenrapporten (MER) of zijn er inspanningen nodig om te voldoen aan alle geluidsnormen. De uitbaters krijgen ook de kans om mee de toekomstvisie voor hun sport uit te tekenen, ook hier met focus op stapsgewijze elektrificatie.

"We laten de motorcrossers niet aan hun lot over", zegt de minister. "Er zijn uitdagingen, maar er zijn ook prachtige opportuniteiten die nieuwe perspectieven bieden. Elektrificatie zorgt bijvoorbeeld voor minder vervuiling en minder geluidsoverlast, terwijl de sport wel even spectaculair blijft. Dit is een omvorming die geleidelijk zal moeten gebeuren, maar Vlaanderen kan hier internationaal een voortrekker zijn".

"Vanuit de sector zijn we superblij dat de overheid ons niet laat vallen," zegt meervoudig wereldkampioen motorcross Joël Smets: "We zijn een mechanische sport met verbandingsmotoren en we beseffen dat de elektrificatie van onze sport er aankomt. Het is nu aan de sector -de piloten, de federaties en de constructeurs- om de sport verder te ontwikkelen, al is dit niet met één vingerknip mogelijk."

"Vanuit Motosport Vlaanderen zijn we verheugd dat we dit samen met de minister hebben kunnen uitwerken", zegt voorzitter van Motorsport Vlaanderen Kurt Vanborm. "Met behulp van deze middelen kunnen we werken aan de evolutie van onze sport en krijgen de nog bestaande circuits de middelen om te kunnen voldoen aan de huidige regelgeving".

Deel deze pagina: