Financierings­mogelijkheden voor sportinfra­structuur

Bij de opmaak van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen bleek dat bij de financiering van sportinfrastructuur er niet alleen grote behoefte bestaat aan een structurele subsidieregeling, maar ook aan andere financieringsinstrumenten. Denken we maar aan waarborgen, winwin-leningen, achtergestelde leningen …

Binnen Vlaanderen – en in het bijzonder binnen de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) – bestaat er een groot aanbod aan financieringsvormen van sportinfrastructuur. Wij organiseerden samen met de PMV vier infosessies om publieke en private investeerders wegwijs te maken in het aanbod. Alle presentaties kan je hieronder raadplegen en downloaden.