Het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen (GSV) biedt de regering een kader om op langere termijn gericht te investeren in sportinfrastructuur en op die manier de inhaalbeweging doordacht in te zetten. Eén van de krachtlijnen uit het sportinfrastructuurplan is de structurele subsidieregeling voor bovenlokale sportinfrastructuur. In 2024 lanceert de Vlaamse overheid één oproep (deadline 31/03) naar lokale besturen, sportorganisaties, -federaties en -clubs om een aanvraag voor subsidiëring online via ons E-loket in te dienen. Daarmee willen we de drempel om subsidiëring voor bovenlokale sportinfrastructuur aan te vragen aanzienlijk verminderen. Er zijn wel enkele belangrijke criteria aan het decreet verbonden. Zo moet onder andere de bovenlokale sportinfrastructuur een zo breed mogelijk publiek bereiken en zo veel mogelijk mensen aan het sporten zetten.

 

Voldoet je project aan alle voorwaarden? Doe de simulatie

Wanneer voldoet je project aan alle vereisten? Test het zelf met onze online simulator voor je je dossier indient. Zo kan je sneller inschatten of je dossier kans op slagen heeft en of je de rest van het dossier moet invullen. Voor een optimale simulatie gebruik je best de browser 'Google Chrome'.

Op het einde van jouw simulatie kan je je dossier ook effectief aanmaken. Let wel, je dossier is dan nog niet ingediend. Pas nadat je op de knop ‘Dien in’ hebt geklikt, is je dossier ook effectief aan ons bezorgd. Als alles goed is verlopen, ontvang je een bevestigingsmail met als bijlage een PDF document. Dat moet je ons ondertekend terugbezorgen via mail of per post.

Bijkomende informatie

Weet je niet zeker of jouw sportinfrastructuur in aanmerking komt voor subsidiëring en aan welke voorwaarden je daarvoor moet voldoen? Hoe vraag ik de subsidiëring aan? Kan iedereen subsidies aanvragen? 

In het verleden hebben we infosessies georganiseerd over de algemene principes van het decreet. Als extra info kan je hier de presentaties en opnames van die sessies raadplegen.

Meer info nodig?

Heb je nog vragen of opmerkingen, of heb je hulp nodig bij je dossier, aarzel niet om ons te contacteren. 

Sven Meert

Sportinfrastructuur

Jeroen Belmans

Sportinfrastructuur

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Sven Meert

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Jeroen Belmans

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.