Een klacht over Sport Vlaanderen?

Klachtencoördinator

We stellen bij Sport Vlaanderen alles in het werk om jou een goede dienstverlening te bieden. Ondanks dat kan het toch gebeuren dat je niet tevreden bent. Daarom hebben we een resultaatgerichte klachtenprocedure uitgewerkt. Zo kunnen we jouw klacht grondig en op onafhankelijke wijze onderzoeken. Door jouw klacht te melden aan onze klachtencoördinator, help je ons ook om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe dien je een klacht in?

Maak gebruik van ons online webformulier. Indien je dit liever niet doet, kan je jouw klacht ook schriftelijk of mondeling doorgeven, via de telefoon, per brief (niet aangetekend) of per mail naar klachten@sport.vlaanderen.

Welke gegevens vermeld je in jouw klacht?

 • Bezorg ons jouw naam, adres en telefoonnummer (anonieme klachten kunnen wij helaas niet behandelen);
 • Laat ons weten wanneer we jou telefonisch kunnen bereiken;
 • Wat, waar en wanneer deed het feit zich voor (een omschrijving van de feiten van de klacht en het tijdstip);
 • Waarom heb je daarover een klacht;
 • Wat was de eventuele reactie of het antwoord op jouw probleem door de bevoegde dienst? Voeg indien nuttig of mogelijk kopieën van de belangrijkste stukken uit jouw dossier toe aan jouw klacht.

Hoe snel behandelen wij jouw klacht?

Het onderzoek duurt maximaal 45 dagen afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de klacht. Je ontvangt een antwoord binnen deze termijn.

Welke klachten behandelt de klachtencoördinator niet?

 • Vragen om informatie. Alle informatievragen over de opdrachten en werking van Sport Vlaanderen kan je stellen via info@sport.vlaanderen. Met informatievragen over de andere diensten van de Vlaamse overheid kan je terecht bij de Vlaamse infolijn op het nummer 1700;
 • Klachten die niet tot de bevoegdheid behoren van Sport Vlaanderen. In dat geval verwijst de klachtencoördinator jou door naar de bevoegde overheidsdienst;
 • Klachten die de klachtencoördinator reeds eerder behandelde (volgens de klachtenprocedure); 
 • Klachten waarbij je anoniem wil blijven; de klachtencoördinator moet jouw identiteit en adres kennen om een dossier te kunnen openen. Je mag er van uitgaan dat de klachtencoördinator jouw dossier met de nodige neutraliteit en vertrouwelijkheid behandelt; 
 • Klachten waarbij je geen persoonlijk belang kan aantonen; 
 • Klachten met betrekking tot (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor kan je terecht bij de desbetreffende aanspreekpunten integriteit (API). Voor meer informatie en een overzicht verwijzen we naar onze webpagina's over integriteit;
 • Klachten waarvan de feiten zich meer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben voorgedaan; 
 • Klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid of op de toepasselijke decreten, besluiten of reglementen; 
 • Klachten die kennelijk ongegrond zijn; 
 • Klachten die kennelijk onredelijk zijn;
 • Klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure of waarvoor de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden nog niet werden aangewend.

Conctactgegevens klachtencoördinator Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen – Klachtencoördinator

Koning Albert II-laan 15 bus 273, 1210 Brussel

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Sport Vlaanderen – Klachtencoördinator

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Vlaamse Ombudsdienst

Ben je niet tevreden over de manier waarop Sport Vlaanderen jouw klacht heeft behandeld? Dan kan je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst. Ook daar kan je jouw klacht schriftelijk of mondeling doorgeven.

Vlaamse ombudsdienst

Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Vlaamse ombudsdienst

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.