Sport Vlaanderen beschikt over heel wat gegevens op basis van de dossiers die de Vlaamse sportfederaties indienen in het kader van erkenning en subsidiëring. Sport Vlaanderen tracht deze informatie ook meer en meer te ontsluiten.

Erkende en gesubsidieerde sportfederaties

Gesubsidieerde projecten beleidsfocussen

wsub

Beleidsfocus Kansengroepen

Noot: Tot en met 2022 was er de beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod een voorloper van de beleidsfocus kansengroepen.

 

Professionalisering Sportkaderopleidingen

Jonge schermers met coach
Opa en kleinzoon spelen tafeltennis en doen high five

Beleidsfocus Rationalisatie