Twee duo's geven stok door bij aflossing

Wij helpen jouw sportevenement mee mogelijk maken

Waarom ondersteunen we sportevenementen?

Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, liefst op regelmatige basis, en levenslang. Omdat sportevenementen mensen aanzetten tot sporten geven wij je onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug bij de organisatie van je sportevenement.

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet je sportevenement één of meer van onderstaande doelstellingen behalen.

 • Ze verhogen de participatie van sporters
  • Door de organisatie van recreatieve en/of competitieve sportevenementen kunnen sporters toeleven naar een evenement, plezier beleven aan een groepsgebeuren, zich meten met andere sporters, enz…

 • Ze zetten niet-sporters aan tot sportparticipatie
  • Attractieve sportevenementen kunnen een sporttak in de kijker plaatsen en de interesse opwekken van niet-sporters. Zeer gerichte initiatieven die een actieve betrokkenheid stimuleren en aanzetten tot sportbeoefening voor, tijdens of na (top)sportevenementen zijn noodzakelijk om in dit opzet te slagen.

 • Ze dragen bij tot de branding van het Vlaamse sportbeleid
  • Door sportevenementen te ondersteunen, maken we het Vlaams sportbeleid zichtbaar. Door andere activiteiten/initiatieven van het sportbeleid en Sport Vlaanderen aan het sportevenement te koppelen brengen we die ook onder de aandacht. Zo willen we een echte sportmentaliteit creëren in Vlaanderen met als doel zoveel mogelijk mensen te bereiken, hen te overtuigen van het belang van sport en hen daartoe ook de nodige kansen te bieden.

 • Ze dragen bij tot de branding van Vlaanderen als (top)sportregio
  • Door sportevenementen in Vlaanderen te ondersteunen en mogelijk te maken, willen we duidelijk maken dat de sport(beoefening) in Vlaanderen een belangrijke plaats inneemt. Goed georganiseerde en aantrekkelijke sportevenementen kunnen bijdragen aan de uitstraling van Vlaanderen in binnen- en buitenland.

 • Ze verhogen de maatschappelijke relevantie van sport
  • Door evenementen te ondersteunen, verhogen we de maatschappelijke relevantie van sport.

   1. Door ervoor te zorgen dat je de verschillende kansengroepen bij het evenement betrekt, verhoog je de sportparticipatie van deze mensen. Met de overdracht van de taken van de provincies naar Sport Vlaanderen zullen we meer aandacht kunnen geven aan de G-sport en haar beter kunnen ondersteunen;
   2. Sinds 2022 wil de minister van sport de sportparticipatie van vrouwen en meisjes extra bevorderen en aanmoedigen. Daarom willen we evenementorganisatoren ondersteunen voor het nemen van initiatieven gericht op vrouwen/meisjes. Dit kan zich vertalen in een financiële bonus voor de internationale topsportevenementen en voor de evenementen met een bovenlokale uitstraling;
   3. We beklemtonen de economisch waarde van sport;
   4. We kunnen de ecologische verantwoordelijkheid van de sportsector aantonen.

 • Ze realiseren topsportdoelstellingen
  • Meer topsportevenementen in Vlaanderen betekent meer kansen voor onze Vlaamse topsporters om zich te ontwikkelen en betere resultaten te boeken.

 • Wie kan een aanvraag indienen?

  Private organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen een subsidieaanvraag indienen. Feitelijke verenigingen en eenmanszaken worden dus uitgesloten.

  Lokale besturen (inclusief autonome gemeentebedrijven en gemeentelijke vzw’s) kunnen geen aanvraag indienen. Zij kunnen wel sportprojecten indienen via het subsidiereglement bovenlokale projectondersteuning. 

  De organisatie moet in het Nederlandse taalgebied gevestigd zijn of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De aard van de activiteiten toont duidelijk aan dat de organisatie uitsluitend tot de Vlaamse Gemeenschap behoort.

  Zorg er voor dat je bij de aanvraag steeds de gegevens gebruikt die ook in de Kruispuntbank worden vermeld.

  Enkel statuten in het Nederlands worden aanvaard en moeten worden meegestuurd bij de aanvraag.

  Wat is de deadline voor het indienen van je aanvraag

  Er zijn ieder jaar 2 indienrondes en 2 beoordelingsrondes. Voor 2024 was de eerste indiendatum uiterlijk tegen 30 september 2023 voor alle sportevenementen in 2024, ongeacht de organisatiedatum. De tweede indiendatum was uiterlijk tegen 15 maart 2024 voor sportevenementen die plaatsvinden vanaf 1 juli 2024 tot uiterlijk 31 december 2024 en die nog niet hadden ingediend in de eerste ronde.

  Voor 2024 kunnen geen aanvragen meer ingediend worden.

  Vanaf half augustus 2024 kan er worden ingediend voor de eerste indienronde van 2025

  Uitzonderingen:

  • Aanvragen voor de categorie EK/WK/kwalificatie dien je minstens 1 jaar voor de voorziene startdatum in. Enkel bij overmacht kunnen we een uitzondering maken.

  • Aanvragen voor internationale sportevenementen dien je minstens 1 jaar voor de voorziene startdatum van het evenement in. Ook hier kunnen we enkel bij overmacht een uitzondering maken.   
  • Bij internationale topsportevenementen loopt de organisatieperiode waarvoor een aanvraag kan worden ingediend tot en met 28 februari 2025.

  Welke return verwachten we van jou?

  Als organisator garandeer je voldoende visibiliteit voor Sport Vlaanderen en het Vlaamse sportbeleid.

  Bijkomend promoot je onze Vlaamse sensibiliseringscampagne door op al de communicatiedragers voor en tijdens het evenement de hashtag #sportersbelevenmeer te gebruiken. Wij bespreken vooraf samen met jou welke promotiematerialen je hiervoor kunt gebruiken.

  Indien gewenst overleggen we samen hoe we bijkomende initiatieven kunnen nemen om jouw evenement en/of het sportpromotiebeleid van Sport Vlaanderen extra te promoten.

  Eens wij je dossier hebben goedgekeurd, bezorgen wij je het logo van Sport Vlaanderen dat je op al je communicatie over het evenement moet gebruiken.